DBMS

Standardy bezpieczeństwa danych w DBMS

  • 373
  • 0

W DBMS dbamy o legalność posiadanych danych oraz o ich bezpieczne przechowywanie. Ułatwiamy zainteresowanym osobom wypis z naszych baz. W tym wpisie dowiesz się dokładnie, w jaki sposób.

Czy dane posiadane przez DBMS zostały pozyskane legalnie?

W styczniu 2014 roku DBMS pozytywnie przeszedł kontrolę Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Oznacza to, że wszystkie dane będące w posiadaniu DBMS zostały pozyskane w sposób legalny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz, że są one przechowywane w sposób zgodny ze standardami  bezpieczeństwa. Każda z osób, której dane znajdują się w bazie DBMS musiała wyrazić zgodę na ich przetwarzanie i wykorzystywanie w celach marketingowych.

W praktyce bardzo często zdarza się, że zapominamy o tym, że udzieliliśmy komuś takiej zgody. Stąd nasza frustracja, gdy zaczynamy otrzymywać niechciane komunikaty marketingowe. Wiele osób kwalifikuje taki komunikat jako „spam”, gdy faktycznie – w rozumieniu przepisów prawa – taki komunikat spamem nie jest.

Do wysyłki mailingu niezbędna jest wcześniejsza zgoda odbiorcy

Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Art. 10 ust. 1 tej ustawy stanowi iż „zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.”. Art. 10 ust. 2 stanowi zaś, iż „informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.”

Kluczowe jest więc wyrażenie przez odbiorcę zgody na otrzymywanie informacji. Wszystkie osoby znajdujące się w bazie DBMS wyraziły taką zgodę (opt-in). Istnieje możliwość wypisania się z bazy (opt-out) oraz uzyskania informacji gdzie i kiedy taka zgoda została wyrażona. Wystarczy wypełnić formularz na stronie „wypisz się z bazy”. Czas przewidziany na odpowiedź przez ustawodawcę to 14 dni. W DBMS trwa to na ogół kilka dni.

Dodatkowo pod każdym mailem znajduje się odnośnik umożliwiający wypisanie się z bazy. Jest to inwestycja czasowa kilku sekund i nie ma wtedy potrzeby wysyłania odrębnego maila.

Jak uniknąć etykiety SPAM przy wysyłce mailingu?

Każda wiadomość przed wysłaniem z GreenSendera – platformy DBMS do wysyłki maili – jest restrykcyjnie sprawdzana przez filtr antyspamowy SpamAssassin. Dzięki temu wiadomość unika zakwalifikowania jako SPAM ze względu na treść. W przypadku, gdy filtr wskazuje, że wiadomość może zostać zakwalifikowana jako SPAM, wysyłka nie jest możliwa i trzeba dokonać odpowiednich zmian wskazanych przez program. Ponadto nieustannie monitorujemy i implementujemy wymagania dostawców poczty dot. wysyłek mailingu.

Ponieważ każdy użytkownik ma możliwość zgłoszenia danej wiadomości jako SPAM, nawet pomimo tego, że wcześniej wyraził zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych, czasami zdarza się, że dostawca poczty trafia na czarną listę. W DBMS na bieżąco monitorujemy naszą obecność na takich listach i każdą tego typu informację traktujemy bardzo poważnie. Jak dotąd, we wszystkich wypadkach znalezienia się na blackliście, nasze wnioski o usunięcie z niej były rozpatrywane pozytywnie. Oznacza to, że wiadomości, które wysyłamy nie są SPAMem – trafiają jedynie do osób, które wcześniej wyraziły zgodę na ich otrzymywanie.

Bazy DBMS = legalność, bezpieczeństwo i przyjazność użytkownikom

DBMS posiada legalne i bezpieczne bazy danych spełniające kryteria GIODO. Zainteresowane osoby mogą w prosty sposób wypisać się z bazy, klikając w odpowiedni odnośnik lub wysyłając maila. Każda kampania mailingowa jest sprawdzana przed wysyłką przez filtry antyspamowe. Te czynniki są gwarancją zgodności naszych rozwiązań z obowiązującymi przepisami prawa oraz wpływają one na przyjazną i jakościową obsługę.

 

Igor Belczewski

PR & Marketing Manager

Podobne wpisy

Przejdź do góry